Garantie en klachten

Garantie

 1. AVanderLucht biedt op haar website eigen creatief werk rond taal aan. Op de inhoud is geen garantie van toepassing.
 2. AVanderLucht biedt uitgaven van haar werk in digitale en fysieke edities aan. Deze zijn zorgvuldig samengesteld en geproduceerd.
  AVanderLucht is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
 3. AVanderLucht sluit elke vorm van garantie uit
  a) met betrekking tot ontvangen: het juist instellen van computers of leesapparaten van kopers en daar eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters, virusscanners en VPN-verbindingen. Met het oog op dergelijke programma’s ligt de verantwoordelijkheid bij kopers om ervoor zorg te dragen dat zij de door AVanderLucht ter beschikking gestelde berichten en digitale producten kunnen ontvangen,
  b) met betrekking tot lezen: dat door kopers ontvangen bestanden op welk van hun apparaten dan ook kunnen worden gelezen.

Klachten

 1.  AVanderLucht beschikt over onderstaande klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten overeenkomstig hiermee.
 2. Als u een klacht over de uitvoering van een overeenkomst door AVanderLucht heeft, neem dan altijd en allereerst contact met AVanderLucht op. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na het optreden schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AVanderLucht, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij AVanderLucht schriftelijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AVanderLucht binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.
 6. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van AVanderLucht niet op, tenzij AVanderLucht schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door AVanderLucht, zal AVanderLucht de geleverde producten kosteloos vervangen.

Winkelwagen
Scroll naar boven