Auteursrecht

  • Als een tekst op de website jou bevalt, mag je hem voor persoonlijke doeleinden gebruiken onder de voorwaarde dat je de bron (de website) en de auteur (mw.AVanderLucht) volledig vermeldt. Dan is privé gebruik gratis en voor niets.
    Het auteursrecht blijft hiermee onverlet.
  • Teksten op de website AVanderLucht.com zijn afkomstig van mw. AVanderLucht als auteur. Derhalve zijn zij beschermd door de auteurswet.
  • “Het auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 van de Auteurswet inclusief de richtlijn 2001-20/EG van 22-05-2021) .
  • Alle inhoud die op de website  AVanderLucht.com en op aan haar verbonden fysieke en digitale media is geplaatst, is volgens dit auteursrecht intellectueel eigendom van mw. AVanderLucht.  Gebruik van de inhoud door jou is uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegestaan. Strikte voorwaarden zijn vermelding van deze website èn de auteur. Echter het is niet toegestaan om van dit werk (fysiek of digitaal) “afgeleide werken” te maken en vervolgens te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

(Uit de algemene voorwaarden)

Winkelwagen
Scroll naar boven