Herroepen en retourneren

Zo werkt het in het kort:

Fysieke producten
 • zichttermijn 14 kalenderdagen (niet bij aanbiedingen, korting of maatwerk);
 • recht op teruggave binnen 14 kalenderdagen (niet bij aanbiedingen, korting of maatwerk);
 • vergoeding verzendkosten van terugzending (niet bij aanbiedingen, korting of maatwerk).
Downloadbare producten
 • voor downloadbare producten van AVanderLucht geldt geen recht van bedenktijd en herroeping. Annulering en wijziging zijn om deze reden niet mogelijk.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan AVanderLucht bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Vooral dient u te allen tijde gebruikssporen op en beschadigingen van het product te voorkomen. AVanderLucht accepteert uitsluitend retournering in de originele verpakking. Zonder deze komt uw recht op herroeping te vervallen.
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan AVanderLucht. Het kenbaar maken dient u te doen middels het invullen en opsturen van het formulier voor herroeping. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het volledig verzegelde product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking binnen 14 dagen naar het volgende adres te sturen:

  Retouradres:
  AVanderLucht
  Dorpsplein 18
  NL-2995 BS Heerjansdam
  Nederland

  Desgevraagd dient u te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien u na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet eerst kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht en vervolgens het product niet aan AVanderLucht heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden de kosten die u hiervoor maakt door AVanderLucht vergoed. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij terugzending berust bij u tot het moment van bezorging bij AVanderLucht.
 2. Indien u een bedrag voor producten betaald heeft, zal AVanderLucht dit bedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door AVanderLucht of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij verbreken van de verzegeling of door onzorgvuldige omgang met het product door u zelf bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door AVanderLucht niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

AVanderLucht sluit uw herroepingsrecht uit

 1. voor digitale en/of downloadbare producten van AVanderLucht. Hiervoor geldt geen recht van retour. Annulering en herroeping zijn om deze reden niet mogelijk,
 2. voor werken die door AVanderLucht in uw opdracht en/of overeenkomstig uw wensen zijn gemaakt,
 3. voor producten die door u in de aanbieding en/of met korting zijn gekocht,
 4. voor producten die sporen van uw gebruik tonen en/of niet in de originele verpakking worden geretourneerd.

(Uit de algemene voorwaarden)

Download formulier voor herroeping
Winkelwagen
Scroll naar boven