Overzicht van werk aan anderen

Overzicht van brieven aan anderen (chronologisch)

Brief aan meester de advocaat

27 april 2014 Geachte meester de advocaat, ik kom bij u met een eenvoudig verzoek.Ik vraag aan u om een…

Brief aan mevrouw H.

26 augustus 2017 Beste mevrouw H., als afsluiting van onze gesprekken in deze periode wil ik u iets geestigs vertellen.Nadat…

Brief waarvan ik wou dat die fictie was

27 december 2018 Beste vriend/in, onbekend wezen ergens in de kosmos, ik schrijf een brief aan jou, een brief waarvan…

Overzicht van werk aan Naëma

Overzicht van brieven aan Naëma (chronologisch)

Brief aan Naëma (1)

20 april 2016 Dag Naëma, ik heb de behoefte om een paar dingen op te schrijven.Jij volgt mijn weg nu…

Brief aan Naëma (2)

6 februari 2018 Dag  Naëma, jouw vraag of WE ook lachen op onze reis (zo noemt meneer De Wit het…

Overzicht van gedichten aan Naëma

Bij een bezoek aan Naëma

Bij een bezoek aan Naëma Roerloos ligt hetaan de overkant,verscholen tussenhet bruine riet,een bootjevan vergane glorie.Alleen de blauwe kabel,strak gespannenover…

Een drieluik voor Naëma

Een drieluik voor Naëma Er was eens een dag, lang geleden, in een ruimte op een heilig fundament. Ik maakte…

Overzicht van werk aan meneer De Wit

Overzicht van brieven aan meneer De Wit (chronologisch)

Brief aan meneer De Wit (1)

27 december 2009 Beste meneer De Wit, na mijn bezoek aan u afgelopen dinsdag had ik flink iets te verteren.Daags…

Brief aan meneer De Wit (2)

8 juni 2010 Beste meneer De Wit, toch even een brief. Wat ik nu op schrijf had ik vanochtend willen…

Overzicht van gedichten aan meneer De Wit

Marketing

MARKETING Advertentie:Altijd al op zoek geweest naar een revolutie?Neem Brainwash ® !Sensationeel allround vernieuwend!Productomschrijving:NeurofeedbackBijsluiter:Bestanddelen:elektronenwolk, opgelost in 100 % tastzinzonder toegevoegde…

Vollemaan

1Vollemaan.Geen spondedie jouw energiekan verdragen.Eruit….roomwitte schijfaan pikzwarte hemel.2Een bezoek aan meneer De Witen volle maanverhouden zich tot slaapals een siroccoen…

Overzicht van gedichten

Overzicht van gedichten (alfabetisch)

Aan mijn geacht onbekend toekomstig publiek

Aan mijn geachtonbekend toekomstig publiek Ik kan het u niet naar uw zin maken als u van het woord “mooi”…

Bij een bezoek aan Naëma

Bij een bezoek aan Naëma Roerloos ligt hetaan de overkant,verscholen tussenhet bruine riet,een bootjevan vergane glorie.Alleen de blauwe kabel,strak gespannenover…

Denken

Denken Ingesletentot op het botis mijn redenerenachterafover de dingendie al langvoorbij zijn.Tot Aristotelische hoogteben ik geklommen.Na de vrije valvang ik…

Dit is een gedicht!

Dit is een gedicht! Poëzie werktomdat zij de conventievan de taal kentterwijl zij zich erwillens en wetensniet aan houdt. Beluister…

Dubbelpsalm

Donker en licht De twee versies van dit gedicht staan in gekleurde kolommen naast elkaar.Je kunt de versies verticaal apart…

Een drieluik voor Naëma

Een drieluik voor Naëma Er was eens een dag, lang geleden, in een ruimte op een heilig fundament. Ik maakte…

Gedicht zonder titel (1)

Ik heb vandaag een goede daad verricht.Ik schreef een gedicht. Beluister het gedicht,gelezen door mw.AVanderLucht zelf https://soundcloud.com/avanderlucht/gedicht-zonder-titel-1/s-85oygPUweNd?si=90be62aac6a54468aa4ec0a8820d1b8f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Gedicht zonder titel (2)

Een vrouw gaat naar de dokter.“Ik heb last van mijn lichaam.Maar ik weet niet wat het is.Kunt u het onderzoeken?”De…

Gedicht zonder titel (3)

Het bestierenvan een eenmanszaak(de boekhouder raadt dezeten zeerste af)en het kneden van taalten behoevevan gedichten(een diploma is mondiaalniet beschikbaar),zij zijn…

Gedicht zonder titel (4)

Ondergronds wroeten bleke touwen,knopen zich donkere verbindingen,vlechten zich weidse netten,oeverloos.Ongeziendijen schimmeldraden uitvan het aanwezigeniet aanwezige.Ongehoordleggen zij hun dove oren te…

Gedicht zonder titel (5)

Sinds de atoombom is gebarsten, onhoorbaar, ongezien, slingeren de deeltjes in het rond. Op willekeurige momenten raken zij mijn hart.…

Gedicht zonder titel (6)

Als ik IKschrijf,zeg ik nietZIJ,laat staanMEN.Ik schrijfIK.JIJbent danniet bedoeld,denk je?Kijk in de spiegel.Herken je iets?Welkom in hetWIJ! 24 maart 2021

Gezamenlijk gebed

Gezamenlijk gebed Ongeziene Aanwezige,de mensheid bestaat in uw naam.Waar in het heelal wij ook bij elkaar komen,u schenkt ons een…

Het poëtische en het psychologische

Het poëtischeen het psychologischeverhouden zich tot elkaarals een bruidsboeket van distelstot een dwangbuis.Waar het eerstede bitterzoete volheid,de schitterende paradoxvan het…

Kind

Kind Ik wil weer kind worden,terug naar de tijdwaarin de wereldeen wonderland was.Ik wil weer kind wordenin een wereldwaarin ik…

Marketing

MARKETING Advertentie:Altijd al op zoek geweest naar een revolutie?Neem Brainwash ® !Sensationeel allround vernieuwend!Productomschrijving:NeurofeedbackBijsluiter:Bestanddelen:elektronenwolk, opgelost in 100 % tastzinzonder toegevoegde…

Marktwerking

Marktwerking Een product:iets dat je nodig hebt.Dat schaf je aanen je gebruikt het.Iets dat je nodig denkt te hebben.Dat schaf…

Mechaniek

Mechaniek Ik doe iets het raakt mijik ga op weg naar het uur van omkeringik kom terug ik ben nergens.Ik…

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht “Ik meld u dat vandaagde zangeres X,de voetballer Yen de oorlogsmisdadiger Zzijn overleden.Wij noemen hun namen,memoreren hun talentenen wegen…

Nooit meer

Nooit meer Ik zou willen zeggendat deze manmij niet vertegenwoordigt,vanwege van mijn paspoort.Mijn gemoedzou gerust kunnen zijndoor deze formaliteit.De onrust…

Pissige gedichtjes aan het Mysterie

Pissige gedichtjes aan het Mysterie 1Nu ik alles hebwat mijn hartje begeert,heb ik geen zinom iets te maken.2Therapeutische uitlegdoor uis…

Protocol

Protocol Als de dood zijn intrede doet hebben de mensen hun handen vol aan zijn grensoverschrijdende macht. Voor de beweging…

Talig

Talig De d-tjes en de t-tjes,dat leer je snel als allochtoon,staan symbool voorhet zelfrespect der Nederlandse taal.De scheidslijn tussen volkse…

Tripelpsalm 1

De drie versies van dit gedicht staan in gekleurde kolommen naast elkaar.Je kunt de versies verticaal apart lezen maar hen…

Tussen ons

Tussen ons Uit de oneindige maalstroomvan algemene gebeurtenissentussen hemel en aarderaakt een klank los.Zacht kietelt hijmijn trommelvliezenen vraagt zoom mijn…

Twee strepen op het venstertje

Twee strepen op het venstertje 1 Bestandsopname vóórCognitie:best goed,al zeg ik het zelf.Smaak:ruim voldoende,die papillen.Slaap:altijd kielekieleals je zoveelvoelt en wilt.2…

Vollemaan

1Vollemaan.Geen spondedie jouw energiekan verdragen.Eruit….roomwitte schijfaan pikzwarte hemel.2Een bezoek aan meneer De Witen volle maanverhouden zich tot slaapals een siroccoen…

Overzicht van mijmeringen en dromen

Overzicht van mijmeringen en dromen (chronologisch)

Een vreemde vogel

Ik ben in een huis, op de begane grond. Het huis is donker, de woonkamers groot, met een donkerrode vloerbedekking.…

Het einde van grote woorden

Het einde van grote woorden of: de uittocht uit de wegwijzing Aan de zwarte hemel trekken witte kometen hun baan.…

Het klooster

Een grote stad. Midden in de nacht rijd ik door de krochten van wijken. Ik zie dat de straten met…

Overzicht van werk aan het Mysterie

Overzicht van brieven aan het Mysterie (chronologisch)

Brief aan het Mysterie (1)

9 november 2010 Een klein leeslampje aan. Het is avond, het is stil.D. is na een slapeloze nacht en een…

Brief aan het Mysterie (2)

28 december 2013 Mysterie, over waardigheid zou het gaan, de komende tijd, werd gezegd.Mijn waardigheid. Elke dag struikel ik over…

Brief aan het Mysterie (3)

Mysterie, over werken en banen wil ik het hebben. Er zijn dingen die zich niet voor poëzie lenen. Dingen die…

Overzicht van gedichten aan het Mysterie

Gedicht zonder titel (4)

Ondergronds wroeten bleke touwen,knopen zich donkere verbindingen,vlechten zich weidse netten,oeverloos.Ongeziendijen schimmeldraden uitvan het aanwezigeniet aanwezige.Ongehoordleggen zij hun dove oren te…

Gedicht zonder titel (5)

Sinds de atoombom is gebarsten, onhoorbaar, ongezien, slingeren de deeltjes in het rond. Op willekeurige momenten raken zij mijn hart.…

Pissige gedichtjes aan het Mysterie

Pissige gedichtjes aan het Mysterie 1Nu ik alles hebwat mijn hartje begeert,heb ik geen zinom iets te maken.2Therapeutische uitlegdoor uis…

Winkelwagen
Scroll naar boven