Nooit meer

Nooit meer

Ik zou willen zeggen
dat deze man
mij niet vertegenwoordigt,
vanwege van mijn paspoort.
Mijn gemoed
zou gerust kunnen zijn
door deze formaliteit.
De onrust stijgt.

Ik zou kunnen zeggen
dat de mensheid
geleerd zou moeten hebben van
hoe zij telkens weer
door volksmenners
ingepalmd wordt.
Mijn gemoed zou
gerust moeten zijn
vanwege de evidentie van geschiedenis.
De onrust stijgt.

Ik zou willen roepen
dat eenieder
de trein naar Westerbork neemt
om vanaf hier Anne Frank te groeten.
Mijn gemoed
zou gerust willen zijn
vanwege deze nationale trots.
De onrust stijgt.

Ik ben verplicht te zeggen
dat het opzwepen van angst
verbonden met het aanwijzen van een zondebok
door geweldredenaars
met een zwarte snor
of een blonde kuif
tot dood en verderf leidt
vroeg of laat,
zoals alom bekend.
Mijn gemoed
is in rep en roer,
vanwege mijn geschiedenis.
Mijn onrust schreeuwt:
“Wehret den Anfängen!” (*)


(*) Bestrijd het begin!

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

27 november 2023

Pissige gedichtjes aan het Mysterie

Pissige gedichtjes aan het Mysterie

1
Nu ik alles heb
wat mijn hartje begeert,
heb ik geen zin
om iets te maken.

2
Therapeutische uitleg
door u
is niet toegestaan.
Die woorden zitten niet
in uw taalveld.

3
Wie denkt u eigenlijk
dat u bent,
zeg?
Moet ik me
ook nog door u
laten bedotten,
ten slotte?

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

9 augustus 2023

Het poëtische en het psychologische

Het poëtische
en het psychologische
verhouden zich tot elkaar
als een bruidsboeket van distels
tot een dwangbuis.

Waar het eerste
de bitterzoete volheid,
de schitterende paradox
van het leven
met woorden schildert,
vormt het tweede
een talige fuik.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

11 augustus 2023

Tussen ons

Tussen ons

Uit de oneindige maalstroom
van algemene gebeurtenissen
tussen hemel en aarde
raakt een klank los.
Zacht kietelt hij
mijn trommelvliezen
en vraagt zo
om mijn bijzondere aandacht.

Terstond legt mijn gehoor
een kunstige puzzel
uit spetterende letters
en welluidende klinkers,
geregen tot keurige woorden,
gevoegd tot passende zinnen.

De taal die wij delen
heeft mij deze woorden en zinnen
geleerd.
Nu zij uit jouw mond ontvluchten,
herken ik hen niet.
Mijn oren luisteren,
op zoek naar jouw bijzondere wezen
in de algemene taal.

In verwondering zwijg ik,
stil tastend naar
jouw eigen wereld.
Mag ik jou iets vragen?

Jij spant in deze vrijheid
het ragfijne web
van jouw betekenissen uit.

Mijn respect
voor jouw waarheid
opent de poort
naar mijn wereld.
Misschien
wil jíj míj iets vragen?

Uit onze kleine verhalen op aarde
knopen wij samen
onder het weidse uitspansel van de hemel
het tapijt
van ons aller grote menselijke bestemming.

Mensen, luister,
luister met je innerlijke oor,
luister goed……..

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

18 mei 2023

Bij een bezoek aan Naëma

Bij een bezoek aan Naëma

Roerloos ligt het
aan de overkant,
verscholen tussen
het bruine riet,
een bootje
van vergane glorie.

Alleen de blauwe kabel,
strak gespannen
over de brede sloot,
verraadt
een ander verhaal.

Verrast
zoeken onze ogenparen
elkaar op.
Durven wij de oversteek
met dit lome
middeleeuwse gevaarte aan,
onze passie
voor snelle motoren
indachtig?

Door hand over hand
achter hand op het koord
glijdt de schuit majesteitelijk
over het stille water
van de verre rietkraag
naar onze oever.

Wie durft de eerste stap
de diepte in te zetten?

Nog is het eerste voetenpaar
niet geland
of het andere
zal moeten volgen,
scheef als de schuit
meteen ligt.

Onze ogenparen
volgen onze voetenparen
en elkaar.

Hand over hand
achter hand op de blauwe kabel
laten wij de bemenste schuit
over de brede sloot
glijden.

Onwennige behoedzaamheid
kruist
balancerende magie
in de luttele seconden
op het eindeloze water.
In onze cadans
staat de tijd stil.

In de rietkraag
aan de overkant
neemt ons
de serene oever
in ontvangst.
Gelouterd betreden wij
tastend
de wal.

Wij hebben de overtocht
samen
gered.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

29 april 2023

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

“Ik meld u dat vandaag
de zangeres X,
de voetballer Y
en de oorlogsmisdadiger Z
zijn overleden.
Wij noemen hun namen,
memoreren hun talenten
en wegen hun daden.

Ik meld u dat vandaag
een toekomstige zanger,
voetballer
en oorlogsmisdadiger
zijn geboren.
Wij kennen hun namen niet
noch wat zij zullen denken
of doen.
Hierover berichten wij u
op een later tijdstip.”

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

31 december 2022

Kind

Kind

Ik wil weer kind worden,
terug naar de tijd
waarin de wereld
een wonderland was.

Ik wil weer kind worden
in een wereld
waarin ik alles kon proeven
dat leven was.

Ik wil weer kind worden,
met geuren en kleuren,
zonder angst en beven.

Ik wil weer kind worden
in overgave
aan de volheid van het zijn.

Ik wil weer kind worden
dat mag zijn zoals het is,
temidden van alle kinderen
op deze aarde.

Ik wil dit kind zijn
in het vertrouwen
dat iemand
het koestert,
bij de hand neemt,
op zijn weg bemoedigt
en bij verdriet troost.

Kom,
laten wij samen spelen!
Dan valt ons toe
wat wij nodig hebben.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

December 2022

Twee strepen op het venstertje

Twee strepen op het venstertje

1 Bestandsopname vóór
Cognitie:
best goed,
al zeg ik het zelf.
Smaak:
ruim voldoende,
die papillen.
Slaap:
altijd kielekiele
als je zoveel
voelt en wilt.

2 Bestandsopname tijdens
Cognitie:
hoe heet jij
ook alweer?
Smaak:
vieze gore appels
zijn dit!
Slaap:
mijn lamp kan
op ieder willekeurig moment
uitgaan.

3 Bestandsopname ná
Dat wordt
het volgende gedicht,
als we het meemaken,
jij en ik.

Smeekbeden
kan ik nog formuleren,
zo te zien.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

25 oktober 2022

Vollemaan

1
Vollemaan.
Geen sponde
die jouw energie
kan verdragen.
Eruit….
roomwitte schijf
aan pikzwarte hemel.

2
Een bezoek aan meneer De Wit
en volle maan
verhouden zich tot slaap
als een sirocco
en een mistral
tot een ijsklontje.

Er blijft niets over,
werkelijk niets.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

11 september 2022

Gezamenlijk gebed

Gezamenlijk gebed

Ongeziene Aanwezige,
de mensheid bestaat in uw naam.
Waar in het heelal wij ook bij elkaar komen,
u schenkt ons een heilige plaats;
hoe wij ook samen leven,
u voedt ons lichaam en onze geest,
u warmt onze ziel.

Reken het ons niet aan
als wij vergeten een ander te bevestigen
zoals wij het een ander niet zullen aanrekenen
als die ons niet ziet staan.
Wijs ons het goede spoor
om het pad van wat wij hebben te verlaten
en de weg van wie wij zijn te zoeken.

U bent de bron
van moed, kracht en geduld
zoals u die vanouds gaf aan mensen
en tot in eeuwigheid zult geven.
Wie waren wij zonder u?
Amen, dat het zo moge zijn.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

7 augustus 2022

Gedicht zonder titel (4)

Ondergronds
wroeten bleke touwen,
knopen zich donkere verbindingen,
vlechten zich weidse netten,
oeverloos.

Ongezien
dijen schimmeldraden uit
van het aanwezige
niet aanwezige.

Ongehoord
leggen zij
hun dove oren te luister
bij de trillingen
van boven.

Ongelooflijk
kennen zij de sporen
van wat niet geweten
gewetenloos geschiedt.

Ongekend
boren zich
bleke paddenstoelenvruchten
naar het oppervlak.

Onbarmhartig
vertellen zij,
beschenen door de felle zon,
de schrijnende verhalen
van de ongekuiste tere waarheid.

Ongeloof
met gesloten ogen
zienderogen
is hun deel.

Ondergronds,
teruggekeerd
naar de voedingsbodem
voor het niet bestaande,
verspreiden nieuwe schimmeldraden
zich razendsnel.

Ongeteld
is hun waanzinnige
donkere hoeveelheid
tegen één lichtend voorbeeld.

Taboes.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

7 juli 2022

Dit is een gedicht!

Dit is een gedicht!

Poëzie werkt
omdat zij
de conventie
van de taal kent
terwijl zij zich er
willens en wetens
niet aan houdt.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

19 maart 2022

Gedicht zonder titel (3)

Het bestieren
van een eenmanszaak
(de boekhouder raadt deze
ten zeerste af)
en het kneden van taal
ten behoeve
van gedichten
(een diploma is mondiaal
niet beschikbaar),

zij zijn als het gevecht
van een octopus
tegen een sidderaal.

Ongelijksoortigheden
omsingelen elkaar
in een glibberende wurggreep.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

17 maart 2021

Tripelpsalm 1

De drie versies van dit gedicht staan in gekleurde kolommen naast elkaar.
Je kunt de versies verticaal apart lezen maar hen ook horizontaal met elkaar vergelijken.
(Versie 1: vertaling uit het Hebreeuws / Naardense Bijbel 2014)


1
Zalig is de man
die niet meeging
in het beraad van bozen,
op de weg van zondaars
niet is blijven staan,
op de zetel van de protsers
niet ging zitten!

2
Nee, in het onderricht van de ENE
heeft hij behagen,
diens onderricht spelt hij,
de dag door en de nacht.

3
Wezen zal hij
als een boom geplant
aan beken water,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd
en zijn blad valt niet af:
al wat hij doet zal hem gelukken.

4
Niet zo gaat het de bozen!-
nee, als met kaf:
een windvlaag blaast het weg!

5
Zo houden ook bozen
niet stand in het gericht,
noch zondaars
in de bijeenkomst van oprechten.

6
Want van de weg der oprechten
wil de ENE wel weten,
en de weg van bozen gaat teloor.


1
Een mens is gelukkig
die zich niet de mond
heeft laten snoeren
door intriges van anderen,
die zich niet in foute zaken
heeft laten meesleuren,
die niet aan de hype
van het blingbling
meedeed.

2
Nee, deze mens gaat op zoek
naar zinvolle wegen
en nieuwe inzichten,
dag in, dag uit.

3
Dan lijkt die mens
een boom aan het water
die groeit en bloeit
en waaraan je vruchten
kunt oogsten:
wat die ook doet zal lukken.

4
Maar de mensen
die met de waan van de dag meedeinen
worden in een vlieg en een zucht
omvergeblazen.

5
Als puntje bij paaltje komt
en de balans wordt opgemaakt,
hebben de meelopers
en na-apers het nazien.

6
Want de weg van de mensen
die durven te zoeken
loont,
maar de ijdeltuiten
lukt het niet.


1
Wow,
ben ík happy!
Wat een mazzel
dat ik die feed
van die influencer heb gecanceld.
En boffen dat ik me niet
door die tricky gozer
als geldezel
heb laten gebruiken.
Aan die 24/7 online koopjes
heb ik zo langzaam ook schijt.

2
Kom Banjer,
we gaan naar het strand!
Daar word ik zo rustig van.
Elke keer als ik in de duinen
naar de horizon op de zee tuur,
voel ik die spirit!

3
Daar aan het strand
met m’n poten in de branding
speelt die gamechanger,
dan krijg ik ineens brainwaves!
Yes
, thuis ga ik iets nieuws uitproberen.
Kijken wat er gebeurt…..

4
Maar al die nerds,
die lukt het niet,
die gaan in de shitstorm
naar de klote.

5
Hello mietjes,
jullie zijn te schijterig
om het te proberen
and then you are
lost in temptation.

6
You have the choice:
doe je wat je echt wilt
of ben je een fucking nummertje
in het bangige frame
van iemand anders?

Oktober 2015

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

Dubbelpsalm

Donker en licht

De twee versies van dit gedicht staan in gekleurde kolommen naast elkaar.
Je kunt de versies verticaal apart lezen maar hen ook horizontaal met elkaar vergelijken.


1
Na een leven in het donker
schoot de bliksem
door mijn hoofd.
Zwarte duisternis
ontving mij
gewetenloos.

2
Het schijnt
dat leven
ook licht kan zijn.

3
Ik zoek in mijn ziel
en kan de ingang niet vinden 
naar
The Bright Side of Life.

4
Het Kwaad,
oud en nieuw,
woekert nog voort.

(Na de buurjongens naar elkaar te hebben horen roepen)


1
Kut kut kut!
Ze hebben mij eindeloos gepest
en tegen mijn hoofd geschopt,
die perverse zwijnen!
Ik voel me zo fucking klote!

2
Jullie kunnen lullen
wat je wilt
dat ik niet zo weird moet gaan doen,

3
want je gaat toch gewoon
lekker chillen!

4
Ik vertrouw op niemand
voor geen cent.
Fuck you all!

18 mei 2014
(Uit IJslichaam)

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

Mechaniek

Mechaniek

Ik doe iets het raakt mij
ik ga op weg naar het uur van omkering
ik kom terug ik ben nergens.

Ik doe niets het treft mij
ik ga op weg naar het uur van omkering
ik kom terug ik ben nergens.

Ik voel niets ik voel iets
ik ga op weg naar het uur van omkering
ik kom terug ik ben nergens ergens.

Voor dit precisiewerk
dient de smeerolie
van sublieme kwaliteit te zijn.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

Gedicht zonder titel (2)

Een vrouw gaat naar de dokter.
“Ik heb last van mijn lichaam.
Maar ik weet niet wat het is.
Kunt u het onderzoeken?”

De dokter
hanteert apparaten
en vloeistoffen.

Dan gaat de dokter 
rechtop zitten.
“Mevrouw,
U heeft een nieuw hart nodig.”

Wat is de waarde van een leven
met een nieuw hart?

Een vrouw gaat naar de hulpverlener.
“Ik heb last van mijn leven.
Maar ik weet niet wat het is.
Kunt u het onderzoeken?”

De hulpverlener
kijkt en luistert.

Dan gaat de hulpverlener
rechtop zitten.
“Mevrouw,
U heeft een nieuwe ziel nodig.”

Wat is de waarde van een leven
met een nieuwe ziel?

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

Protocol

Protocol

Als de dood zijn intrede doet
hebben de mensen hun handen vol
aan zijn grensoverschrijdende macht.

Voor de beweging van hun harten
is geen protocol beschikbaar.
Elke allure verraadt zichzelf.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

12 februari 2014
(Uit IJslichaam)

Aan mijn geacht onbekend toekomstig publiek

Aan mijn geacht
onbekend toekomstig publiek

Ik kan het u niet naar uw zin maken
als u van het woord “mooi” houdt.
Als u graag wilt roepen
“o wat mooi!”
(of iets van die strekking)
beveel ik u van harte aan
om niet verder te lezen.

Ik schrijf geen poëzie
omdat iets mooi is,
laten wij zeggen
een ding een kleur een geluid.
Ik schrijf omdat ik moet.
Dat is dan pech voor u.

Ik moet schrijven om
te kunnen blijven leven,
uit bittere noodzaak.
Nou en, zult u dan zeggen,
dat is jouw zaak.

Schrijven moet ik
om de grenzen
van mijn leven
in woorden te verkennen
en liefst even daarbuiten.
“Eureka!” roep ik
na het vinden van een woordenspel
voor mijn diepste oproer.

Het woord “verwerken”
doodt mijn tastende verkenning
door modieuze misvattingstaal.
Gelieve deze bril
af te zetten!

Mijn leven, alomvattend,
schijnt lichtend
door poëtisch filigraan.
Dát is mooi!

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

26 januari 2014
(Uit IJslichaam)

Talig

Talig

De d-tjes en de t-tjes,
dat leer je snel als allochtoon,
staan symbool voor
het zelfrespect der Nederlandse taal.
De scheidslijn tussen volkse praat
en gecultiveerde grammatica
kun je elke dag
in de geschreven pers ontwaren.

Als taalverliefde
oefen ik mij geduldig
in het alomvattende gebruik
van een vreemde taal,
maar meer nog
in de wetmatigheden
van de beelden
die tussen woorden huizen.

Bij de minste, nee geringste twijfel
of een welgemeende hint
over spelling of vervoeging
raadpleeg ik een papieren boek
of (sneller !) internet.

In het doolhof van encyclopedieën
met een groene of een witte kaft
zoek ik mijn weg in regels
met veranderlijke logica
die ook een autochtoon
soms sprakeloos laat worden.

De penseelstreken
van de beelden echter
worden door mijn eigen geest
gemaakt.

Op mijn kleurpalet
meng ik oude woorden
met nieuwe wendingen
tot nuances van betekenis.

Ik zal de puzzel
van de d-tjes en de t-tjes
toch wel
leren leggen,
denk je niet?

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

Januari 2014
(Uit IJslichaam)

Denken

Denken

Ingesleten
tot op het bot
is mijn redeneren
achteraf
over de dingen
die al lang
voorbij zijn.

Tot Aristotelische hoogte
ben ik geklommen.

Na de vrije val
vang ik schuchter
met mijn schepnet
het kikkerdril
van momenten op.

Real time leven
is niet
te bedenken.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

31 mei 2014
(Uit IJslichaam)

Marktwerking

Marktwerking

Een product:

iets dat je nodig hebt.
Dat schaf je aan
en je gebruikt het.

Iets dat je nodig denkt te hebben.
Dat schaf je aan
en de twijfel slaat toe,
vroeg of laat.

Iets dat je niet nodig hebt.
Dat schaf je niet aan
of juist wel.
Van welk soort ben jij?

Iets dat jij niet nodig denkt te hebben
maar een ander vindt van wel.
Dat schaf je toch niet aan?
Donder op!

Iets dat geen product is,
dat je niet nodig wilt hebben
en dat je toch nodig hebt
of niet nodig denkt te hebben
maar een ander vindt
dat jij dit niet-product
dringend moet aanschaffen.

Wie trekt de portemonnee
voor het niet-product?

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

Marketing

MARKETING

Advertentie:
Altijd al op zoek geweest naar een revolutie?
Neem Brainwash ® !
Sensationeel allround vernieuwend!

Productomschrijving:
Neurofeedback

Bijsluiter:
Bestanddelen:
elektronenwolk, opgelost in 100 % tastzin
zonder toegevoegde geur-, kleur-, smaak- en geluidsstoffen.

Bijwerkingen:
Mogelijk langdurig
• kopzorgen
• hoofdpijn
• hersenschimmen
• schedelbrommen

Contra-ïndicatie:
Niet geschikt voor bangerikken, vrekken en aanhangers van het geloof in instant-verlossing.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

31 augustus 2017

Een drieluik voor Naëma

Een drieluik voor Naëma

Er was eens een dag,
lang geleden,
in een ruimte op een heilig fundament.
Ik maakte muziek,
jij was publiek.
Hier heersten vrijzinnige zeden.

Ik mijmerde over enkele haken
en ook diverse ogen.
Plots riep jij zonder mededogen:
‘Ruim in je kop
je problemen toch zelf op!’

Ik dacht: Met jou heb ik hier niets te maken!

Er was eens een moment,
door het blinde lot bepaald.
Wij zaten aan tafel
en moesten aan de praat.
Ik dacht verdwaald:
Nu doe ik eens gek
en stuur het gesprek.
Ik hoop dat dit gaat.


‘Ik heb iets geschreven
over mijn leven.
Wil je het lezen
en mij vertellen wat je vindt.’

Je stopte met kauwen
en zei zonder mauwen:
‘Ja doe maar.’
Ik was verbaasd en dankbaar
als een kind.

Er is nu een bijzonder ogenblik.
Wij vieren in jouw nieuwe paradijs
een ronde dag.
Jouw leven,
mijn leven,
zij vonden een gezamenlijke twist.
Alleen de Eeuwigheid die dit van oudsher wist.

Te midden van jouw lieven
voel ik mij hier opgenomen
om jou de eer te geven.
Jij strijdbaar eerlijk
en gevoelig mens.
Ik wens ons allen toe
dat dit nog eindeloos lang
duren mag.

Een toast op Naëma!

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

20 mei 2017

Gedicht zonder titel (5)

Sinds de atoombom is gebarsten,
onhoorbaar, ongezien,
slingeren de deeltjes
in het rond.

Op willekeurige momenten
raken zij mijn hart.
Duiken heeft geen zin,
trefzeker als zij zijn.

Ik moet hen neutraliseren
onder de hoogspanning
van eeuwen,
en opruimen,
stuk voor stuk,
zonder aanzien des persoons.

Minder is het niet.

Zo helpe mij het ongeziene Mysterie.

Beluister het gedicht,
gelezen door mw.AVanderLucht zelf

7 maart 2014

Winkelwagen
Scroll naar boven