Disclaimer

Disclaimer voor AVanderLucht.com

AVanderLucht, onderdeel van itinera begeleiding & advies (Kamer van Koophandel nr. 24352552), hierna te noemen AVanderLucht, verleent u hierbij toegang tot AVanderLucht.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. AVanderLucht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

AVanderLucht spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AVanderLucht .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met AVanderLucht. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan  AVanderLucht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Lees de algemene voorwaarden van AVanderLucht.

Winkelwagen
Scroll naar boven